Ledige aksjer

Vi har noen få ledige aksjer, som ligger klar for salg. Ved spørsmål, ta kontakt med daglig leder. Eller skriv ut skjema for aksjekjøp og send det til oss.