Søknadsfrister for å søke barnehageplass

Fristen for å søke overflytting mellom barnehager er 1. februar 2020. Fristen for å søke opptak ved hovedopptaket er 1. mars 2020. Med oppstart fra høsten 2020. Søknader legges inn i barnehageweben på kommunens nettsider.