Kjøp av aksje

Alle kan kjøpe aksje i Soldagen barnehage as, og på den måten bli medeier i barnehagen.

Soldagen barnehage as er et aksjeselskap der foreldrene til en del av barna som går i barnehagen har kjøpt aksje. Alle kan kjøpe aksje. Ta kontakt med daglig leder for å tegne deg på kjøperlisten, eller skriv ut skjemaet i lenken nedenfor og send den inn til barnehagen.

Aksjen gir fortrinnsrett til barnehageplass, så lenge det finnes ledige plasser i den aktuelle aldersgruppen. Se forøvrig vedtektene. Aksjonærene har mulighet til å låne barnehagen til for eksempel bursdag, barnedåp el.l.

Skjema for kjøp og salg av aksje kan lastes ned her:

 

Kjøp og salg av aksjer i Soldagen barnehage as