Søke overflytting mellom barnehager

Søknad om overflytting må gjøres via Tromsø kommunes barnehageweb. Når du søker om overflytting til en annen barnehage, er det viktig at du gir oss beskjed om dette. Vi minner om at vi ifølge våre vedtekter har to måneders oppsigelsestid.