Månen 0-3 år

Vi er små, men vi kan mange ting og lærer hele tida noe nytt :-)

Velkommen til oss på Månen. Vi er en småbarnsavdeling med plass til 10 barn i alderen 0-3 år.

Vi jobber med å gi barna en god start i barnehagen. Vi bruker tid på tilvenningen, og gir barna tid og rom, slik at de blir trygge i barnehagen. Da blir det lettere for mamma og pappa å forlate sine små hos oss.

Vi skaper relasjoner mellom barna, og med de voksne på huset. Det å få venner fra man er små er viktig. Å skape kvalitet i samspillet er også noe vi jobber med hele tida. Vi jobber med å styrke barnets identitet og la de utvikle selvstendighet blant annet gjennom barns medvirkning. Barna får lov å delta på de tingene de mestrer iforhold til alderen, og vi følger barnets interesser.

Vi setter også leken høyt her hos oss. Vi syns det er viktig at barn får lov å være barn, og at de får prøve ut nye ting innenfor lekens trygge rammer.