Pluto 3-6 år

På Pluto jobber Hilde L (Pedagogisk leder), Hilde S. og Torill (Pedagogiske medarbeidere). Sammen med barna utgjør vi en omsorgsfull, humoristisk, kreativ, læringsrik, løsningsorientert og leken avdeling. Vi er glade i å være ute og har fast turdag på fredager. Vi har temaarbeid over to måneder i slengen, som gir barna muligheten til å fordype seg innenfor et gitt tema. Vi tar barnas medvirkning og lekelyst på alvor og er delaktive voksne som ser og hører barna i deres hverdag.

De eldste barna går i førskolegruppe, der de jobber med ulike skoleforberedende opplegg. De øver seg på å skrive bokstaver og tall. Trener på å ta vare på eiendelene sine, går på turer og øver på hvordan de skal opptre i trafikken. Øver seg på å sitte stille og lytte til det de voksne sier og lærer seg å ta i mot beskjeder. De deltar også på førskoletreff sammen med andre barn i området som skal begynne på skole til høsten.

Vi tar også i bruk ulike pedagogiske virkemidler i hverdagen som: Tarkus(trafikksikkerhet), Eldar og Vanja(Brannvern), Snakkepakken(Språkstimulering), Språksprell(Metodiske Språkleker - Språkstimulering) og MiniRøris(Bevegelsesprogram - fysisk aktivitet).

Sangen vår som på en fin måte forteller om oss: (Melodi: Jeg gikk en tur på stien)

Jeg gikk en tur i Tromsø å søkte lek å kos, da hørte jeg en dame som ropte "PLUTOS!" Kom hit, kom hit til Soldagen min venn, kom hit, kom hit å lek med oss igjen.

Her liker vi å danse, her liker vi å le. Ja vi er alle venner, ja kom bli med å se. Min venn, min venn, jeg er så glad i deg. Min venn, min venn, her passer vi på deg.

Jeg går i barnehagen, ja Soldagen er best. Her får vi alle lære, vi blir jo rent belest. Trygghet, omsorg, ja det er viktig hær. Morro, språklek, ja kom bli med å lær.

Vi er mye ute, ja helst i allslags vær. Da får vi mange inntrykk å lærer litt om klær. Kle av, kle på, vi må ha votter på. Gå ut i vann, å hopp i søledam.

Vi synger hele dagen, ja vi er glad i sang. Å sier takk for maten, det gjør vi hver en gang. Musikk, å lyd, vi spiller litt for deg. Ja Soldagen, her er vi alle grei.