Uranus 0-3 år

Vi er en småbarnsavdeling med 9 barn og 3 voksne.

Her på Uranus legger vi vekt på å være lydhøre overfor barna og følge opp deres initiativ. Vi må ta barnas perspektiv. De minste barna har ikke et verbalt språk, og da må vi være oppmerksom og tolke ders nonverbale språk. (kroppsspråket), slik at de også blir hørt. Alle barna skal bli sett og hørt.