Saturn 3-6 år

Vi er mange små og store venner på Saturn.

Vi jobber med samspill og trygghet. Hos oss er leken en stor del av hverdagen, fordi barna lærer best gjennom lek. Vi gir rom for lek, og tilrettelegger for den gode og selvstendige leken.

Vi har ulike temaer vi jobber med gjennom året. Vi har for eksempel hatt vann, musikk og bevegelse, og natur som tema dette året. Dette sammen med mange andre ulike aktiviteter som vi har gjennom året.

Språksprell og Snakkepakken er verktøy for språkutvikling. Dette jobber vi jevnlig med, og barna liker dette veldig godt.

De eldste barna går i førskolegruppe. Der holder de på med ulike skoleforberedende aktiviteter. De øver seg på å skrive bokstaver og tall, de trener på å ta vare på eiendelene sine. De går på turer, og øver på hvordan de skal opptre i trafikken. De deltar også på førskoletreff, sammen med andre barn i Stakkevollanområdet, som skal begynne på skolen til høsten.