Rett til redusert foreldrebetaling?

Familier med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling i barnehage

Dere finner mer om dette her:

www.tromso.kommune.no/barnehage

Og her:

Info - redusert foreldrebetaling