Dugnad

Vi er en privat barnehage som er avhengig av foreldrenes dugnadsvilje.

DUGNAD

  • Dugnad er en ypperlig mulighet til å
  • Gjøre noe for ditt barns miljø
  • Bli kjent med unger og foreldre i en hyggelig atomsfære

HVA OG HVORDAN?

En rekke arbeidsoppgaver i tilknytning til enkelt vedlikehold av barnehagen gjøres
ved foresattes dugnadsinnsats. Slike oppgaver kan være bl.a. rundvask av
barnehagen, småreperasjoner, maling av lokaler og fasade, opprydding på
uteområdet, planting av blomster, kontroll av gjerde og lekeapparater med mere.
Felles dugnad med foresatte og barn, arrangeres fortrinnsvis 2 lørdager i året -
en om våren (juni) og en om høsten (september/oktober). Fra kl 10.00 til kl
15.00. Det serveres litt mat og drikke på dugnaden. I spesielle tilfeller kan
det arrangeres dugnad også til andre tidspunkter.

Foresatte som ikke har anledning til å delta på felles dugnadsarrangementer, men ønsker å gjøre en innsats, kan ta kontakt med barnehagens daglige leder for å utføre eventuelt gjenstående arbeid til spesielt avtalt tid.

I forkant av felles dugnadsarrangement henges oppslag om dette på avdelingens ytterdører. Her er det også lister hvor foresatte melder seg på dugnad, og etter å ha deltatt i dugnadsarbeid, noterer hvor mange timer de har jobbet.

Styret fastsetter antall dugnadstimer for året. For tida (2012) er det 10 dugnadstimer pr. familie pr. år.

DUGNADSANSVARLIG

På høstens foreldremøte velges en person fra hver avdeling som får ansvar for tilrettelegging av felles dugnad. Virketid for dugnadsansvarlige blir ett -1 år, - fram til neste foreldremøte. I løpet av denne tida gjennomføres 2 dugnader - en lørdag om våren (juni) og en om høsten (september/oktober). Endelig dato fastsettes av
styret.

I forkant av hver dugnad innkalles de dugnadsansvarlige til et felles møte med ledelsen for å klargjøre hvilke oppgaver som skal prioriteres og hva slags utstyr som er tilgjengelig. På møtet velges en leder for de dugnadsansvarlige, som skal ha overoppsyn med gjennomføringen av dugnaden.

Under selve dugnaden forventes dugnadsansvarlig først og fremst å holde oversikt over oppgavene som skal gjøres både på "egen" avdeling og i fellesområdene, og ved behov veilede de som deltar i dugnaden. For å være godt synlig og tilgjengelig for de som deltar på dugnaden, vil dugnadsansvarlige bære refleksvest.

Ved dugnadens slutt samler dugnadsansvarlig inn arbeidslistene fra avdelingene, og fører inn opplysningene i "dugnadsboka". Denne danner grunnlaget for avregning av dugnadsarbeidet ved barnehageårets slutt. Oppgjøret trekkes på faktura tidlig på
høsten.