IBID

Barnehagen er medlem av samvirkeforetaket IBID (Ideelle barnehager). Samvirkeforetaket ble stiftet i januar 2014. Den består av 24 ideelle barnehagene i kommunen. Å være en ideell barnehage betyr at eierne ikke tar ut utbytte av driften. Et eventuelt overskudd blir tilbakeført til barnehagen, og kommer dermed barna til gode. Ibid jobber for å fremme samarbeidet mellom de ideelle barnehagene. Vi har ulike kurs for personalet, felles innkjøpsavtaler osv.