Velkommen som søker hos oss.

Har dere lyst til å søke barnehageplass hos oss? Vi er en barnehage som er inndelt i avdelinger, og med et stort fellesrom som brukes aktivt. Vi har et stort og kupert uteområde som gir barna mange muligheter for aktiv lek. I vårt nærområde har vi flotte turmuligheter som vi benytter oss av. Vi er en foreldreeid ideell barnehage. Det betyr at alt overskudd går tilbake til barna. Vi har et fast og stabilt personale, med mange års erfaring. Vi ønsker dere hjertelig velkommen som søkere til vår barnehage.